Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt kunskapscentrum för läkemedel i miljön

Publicerad

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Centrumet ska bland annat arbeta för att öka kunskapen om läkemedels miljöeffekter.

– Läkemedel är en viktig del av den moderna hälso- och sjukvården. Men när läkemedel kommer ut i miljön orsakar det problem, både för djur och människor, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vi förväntar oss att det nya kunskapscentrumet vid Läkemedelsverket innebär att kunskapen om läkemedels spridning och effekter i miljön uppmärksammas ytterligare. Målet är att arbetet ska bidra till en ökad miljöhänsyn kopplat till läkemedel såväl i Sverige som inom EU, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att inrätta och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön.

Kunskapscentrumet för läkemedel i miljön ska bidra till att samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete. Centrumet ska även ta sin utgångspunkt i arbetet som bedrivs för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

Arbetet ska påbörjas och börja planeras efter dagens beslut. Läkemedelsverket ska också under 2018 leverera en långsiktig verksamhetsplan för 2019 till 2023.

Satsningen på ett kunskapscentrum presenterades i budgetpropositionen för 2018, men det är idag som regeringen beslutat att det ska inrättas vid Läkemedelsverket i Uppsala. Fem miljoner kronor årligen finns avsatt för arbetet från 2018 och framåt.