Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ökade medel för stärkt tillsyn av spelreklam

Publicerad

Nya regler för marknadsföring av spel innebär större krav på tillsyn. Regeringen ger därför Konsumentverket i uppdrag att inhämta kunskapsunderlag som ska säkerställa en effektiv kontroll på området.

I januari 2017 infördes ett krav om måttfullhet och ett förbud mot spelreklam riktad mot barn och ungdomar i lotterilagen. De nya bestämmelserna ingår även i regeringens förslag till ny spellag som föreslås börja gälla vid årsskiftet.

De nya reglerna ställer större krav på Konsumentverkets tillsyn av marknadsföringen på spelmarknaden. Regeringen ger därför myndigheten ett tillskott på 500 000 kronor för att vidta åtgärder som behövs för att säkerställa en fungerade och effektiv tillsyn över marknadsföringen.

- Regeringens mål är att begränsa spelandets negativa effekter för enskilda konsumenter. Med den nya spellagstiftningen på plats ska vi nu se till så att de skärpta marknadsföringskraven efterlevs och i det arbetet har Konsumentverket som tillsynsmyndighet en viktig roll, säger konsumentminister Per Bolund.

Konsumentverkets uppdrag ska även bidra till den utvärdering av omregleringen av spelmarknaden som Statskontoret genomför. I det uppdraget analyseras bland annat vilka effekter reformen har för konsumentskyddet.

Presskontakt

Alexandra Cederquist
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00