Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill stärka ungas företagande

Publicerad

Nu ska fler unga få möjlighet att prova entreprenörskap och företagande i skolan. Under 2018 gör regeringen tre satsningar för att unga i grundskolan, gymnasieskolan samt vid högskolor och universitet ska få ett ökat intresse för och bättre kunskap i företagande. Totalt satsas 20 miljoner kronor.

Nya uppdrag går till Skolverket, Tillväxtverket och till att finansiera en pilotsatsning hos IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien). Syftet är att få fler unga att utveckla kunskaper och färdigheter för att vilja och kunna starta företag

– Genom att stärka insatserna för entreprenörskap bland unga vill vi att fler unga får möjlighet och redskap för att förverkliga sina idéer och att de får utveckla färdigheter de behöver för livet och arbetslivet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Uppdragen:

• Skolverket tillförs 10 miljoner kronor för att stärka arbetet med entreprenörskap och företagande bland unga i grundskola och gymnasieskola. Satsningen gör det möjligt för fler organisationer och skolhuvudmän att få del av statsbidrag för entreprenörskap i skolan och ska bland annat användas för att samarbeta med entreprenörer, stimulera entreprenöriella kompetenser och färdigheter samt för kompetensutveckling av skolpersonal.

• Tillväxtverket får 7 miljoner kronor för att utveckla en modulbaserad digital utbildning riktad till unga företagare och en workshopmodell för rådgivning som ska bygga på erfarenheterna från Startup Sweden, Tillväxtverkets boot camp för digitala startups.

• IVA får medel för att genomföra en pilotsatsning där elever i högstadiet får pröva företagande för en dag. Tillväxtverket får i uppdrag att betala ut högst 3 miljoner kronor till IVA.

Resultaten redovisas separat. Skolverkets uppdrag ska redovisas i årsredovisningen, Tillväxtverket ska slutredovisa sitt uppdrag senast 28 februari 2019 och resultaten av IVA:s insats ska redovisas i Tillväxtverkets årsredovisning.

 

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.