Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Så ska ESS bli ledande i forskningsvärlden – regeringen lanserar ny strategi för anläggningen i Lund

Publicerad

– De stora samhällsutmaningarna kräver avancerad forskning inom material- och livsvetenskaper. ESS och MAX IV i Lund är två världsunika forskningsinfrastrukturer, men för att bli ett internationellt ledande centrum behöver vi tydligare målsättningar, effektivare samordning och en övergripande vision. Därför har regeringen tagit fram en ESS-strategi, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Energi, livsmedel, läkemedel och förpackning är några av de viktiga forskningsområden där forskningsanläggningarna ESS (European Spallation Source) och MAX IV kan stå för de vetenskapliga genombrotten.

I en skrivelse till riksdagen presenterar regeringen nu en nationell strategi för det svenska arbetet med forskningsanläggningen. En strategi som ska stärka insatserna, öka och bredda engagemanget, samt skapa långsiktiga förutsättningar för berörda aktörer – lärosäten, forskningsfinansiärer och näringsliv. Regeringen kommer att följa upp strategin med uppdrag till berörda myndigheter.

Det här vill regeringen:

  • Forskning vid ESS och MAX IV ska bidra till att möta våra stora samhälls- och miljöutmaningar.
  • ESS ska bli en klimatsmart anläggning för världsledande materialforskning.
  • Insatser för ESS och MAX IV bör samordnas för ökade synergieffekter.
  • Kunskapsuppbyggnaden och kompetensförsörjningen ska stärkas inom områden som är relevanta för ESS och MAX IV.
  • Ett ESS-kansli och ett strategiskt råd (rådgivande till regeringen) ska inrättas för bättre nationell samordning av de svenska insatserna.
  • Ett ökat deltagande från näringslivet i ESS och MAX IV.
  • ESS och MAX IV ska bidra till att öka intresset för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.
  • ESS och MAX IV ska vara en del i främjandet av Sverige som kunskapsnation.

Strategin tar avstamp i regeringens forskningspolitiska mål. Ambitionen är att stärka den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken ska kopplas till de globala samhällsutmaningar som är relevanta för vårt samhälle – klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Det här är ESS

ESS är en internationell forskningsanläggning som för närvarande byggs i Lund. Anläggningen är en så kallad neutronkälla och kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop där struktur och funktion hos många olika typer av material kan studeras. Liknande anläggningar finns i andra länder i världen, men neutronstrålen vid ESS kommer att vara upp till hundra gånger intensivare. Därmed öppnas dörren för helt nya typer av studier som tidigare inte varit möjliga. ESS kommer att användas inom en rad vetenskaper, så som material- och livsvetenskap, kemi, biologi och geofysik. ESS har 13 medlemsländer och förväntas vara i full drift 2025.

Det här är MAX IV

Max IV är en nationell forskningsanläggning vid Lunds universitet för undersökning av olika materials uppbyggnad, egenskaper och funktion med hjälp av intensiv röntgenstrålning (synkrotronljus). MAX IV är ett slags mikroskop och utgör en komplementär teknik till ESS. Anläggningen är världens hittills modernaste inom sitt område och är tänkt att användas mångdisciplinärt som ett kraftfullt verktyg för forskning inom till exempel biologi, kemi, fysik och medicin.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet