Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning föreslår 27 nya servicekontor runt om i landet

Publicerad

Civilminister Ardalan Shekarabi har i dag tagit emot slutbetänkandet Statliga servicekontor – mer service på fler platser från utredare Mats Sjöstrand. I betänkandet föreslås att 27 nya servicekontor ska inrättas och att kontoren även ska tillhandahålla service avseende Arbetsförmedlingen.

Från och med 1 januari 2019 ska Statens servicecenter ansvara för en samlad serviceorganisation för statlig lokal service. Inför inrättandet av den nya organisationen har den särskilde utredaren Mats Sjöstrand haft i uppdrag att utreda hur serviceorganisationens verksamhet ska utformas och fungera och vilka nya orter man bör finnas på.

- Digitalisering är både viktig och nödvändig, men statliga myndigheter ska finnas tillgängliga för alla och det kan de göra genom lokal service, säger utredare och f.d. generaldirektören Mats Sjöstrand.

Utredningen har tidigare lämnat ett delbetänkande där man föreslog att den nya serviceorganisationen ska tillhandahålla service avseende Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. I slutbetänkandet som presenterades idag föreslår utredaren att servicekontoren även ska ge service avseende Arbetsförmedlingen och att 27 nya servicekontor ska öppnas runt om i landet.

- Var du bor ska inte avgöra tillgången till statlig service. Regeringen har därför ett tydligt mål om att förbättra den statliga servicenärvaron i hela landet och vi välkomnar utredningens förslag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Utredningens förslag innebär bland annat:

  • 27 nya servicekontor ska öppna i landet. De nya kontoren ska ha öppnat senast den 31 december 2020, och serviceorganisationen kommer då att ha 140 servicekontor.
  • Servicekontoren ska erbjuda service avseende Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.
  • Servicen ska vara av både allmän och fördjupad karaktär. Besökarna kan då få hjälp med såväl allmänna frågor, vägledning och användning av digitala tjänster, som med personliga ärenden.
  • En videomötestjänst ska inrättas för möten med medborgare och företag. Tjänsten ska finnas tillgänglig på alla servicekontor senast den 31 december 2020.

Här föreslås de 27 nya servicekontoren öppna

Fyra servicekontor föreslås öppna i följande så kallade FA-regioner: Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.

Elva servicekontor föreslås öppna i följande utsatta områden och kommuner:

Kommun Utsatt område
Borås Hässleholmen/Hulta eller Norrby
Eskilstuna Frösunda, Lagersberg eller Skiftinge
Helsingborg Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal eller Söder
Jönköping Råslätt
Landskrona Karlslund
Linköping Skäggetorp
Norrköping Hageby, Klockaretorpet eller Navestad
Södertälje Hovsjö, Fornhöjden eller Ronna/Geneta/Lina
Uppsala Gottsunda
Västerås Bäckby
Växjö Araby

De tolv resterande servicekontoren förslås öppna i Malmö, Göteborg och Stockholms län.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.