Företagens uppgiftslämnande ska minskas

Onsdag den 20 juni beslutade regeringen om förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Förordningen ska hjälpa företag att minska den börda små- och medelstora företag upplever vid uppgiftsutlämnande till myndigheter.

– Nu tar vi nästa steg för förenkling genom digitalisering. Inlämnandet av uppgifter till myndigheter är resurskrävande och tar tid för företagen, särskilt när de upplever att de måste lämna liknande uppgifter till flera olika myndigheter. Med den här förordningen, som berör hela 67 myndigheter, skapar vi förutsättningar för att hålla uppgiftslämnandet för företag till ett minimum och för myndigheter att samordna uppgifter emellan sig. På så sätt får företagare mer tid att ägna sig åt att driva och utvecklasitt företag, säger näringsminister Mikael Damberg.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med det offentliga Sverige och uppgifter ska, där det är möjligt och relevant, bara behöva lämnas en gång. Syftet med förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag är att uppnå större samordning mellan myndigheter och att utnyttja digitaliseringen för att effektivisera för såväl företagen som myndigheterna. Förordningen kommer att beröra 67 myndigheter.

Enligt förordningen ska myndigheterna, i takt med att nya digitala system utvecklas, särskilt fokusera på fördelarna med samordning och digitalisering som också kommer företagen till nytta.

Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2018.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter

Mikael Damberg på sociala medier