Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin presenterar arbetet med en förnyad läroplan för förskolan

Publicerad

Förskolans läroplan är tjugo år gammal och behöver förnyas. Det anser regeringen som just nu arbetar med att omarbeta läroplanen för förskolan. I dag har utbildningsminister Gustav Fridolin presenterat några av de planerade förändringarna.

Förändringarna har sin bakgrund i Skolverkets översyn av läroplanen – en bred process som har skett i samarbete med forskare, huvudmän, förskollärare och förskolechefer. Regeringskansliet bereder fortfarande förslaget, vilket innebär att förändringar kan komma att ske fram tills regeringsbeslutet som planeras efter sommaren. Den nya läroplanen planeras träda i kraft från och med höstterminen 2019.

– Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande. En bra förskola är grunden för ett jämlikt skolsystem. Därför behöver vi en förskola som hänger med i tiden, säger Gustav Fridolin.

Några planerade ändringar i förskolans läroplan

 1. Läsning
  Barnen ska få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om olika texter.

 2. Hållbar utveckling
  Begreppet hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig – förs in.

 3. Lekens betydelse
  Att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande lyfts fram.

 4. Rörelseglädje och vistelse i naturmiljöer
  Betydelsen av fysisk aktivitet, rörelseglädje och att vistas i olika naturmiljöer lyfts fram.

 5. Barnskötarnas viktiga roll och förskollärarnas särskilda ansvar Förskollärarnas särskilda ansvar för förskolans utbildning och undervisning blir tydligare. Barnskötarnas betydelse i förskolan lyfts fram. Även deras roll i undervisningen för att främja barns utveckling och lärande förtydligas.

 6. Barns rätt till integritet
  Skrivningar om barns rätt till kroppslig och personlig integritet tas in i läroplanen för första gången.

 7. Utbildning och undervisning
  Begreppen utbildning och undervisning definieras i läroplanen i enlighet med 2010 års skollag.

 8. Jämställdhet
  Skrivningarna om jämställdhet blir tydligare.

 9. Rätt till nationella minoritetsspråk
  De nationella minoriteternas rätt till sina nationella minoritetsspråk blir tydligare.

Presskontakt

Alexandra Cederquist
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.