Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Trendbrott i etableringen av nyanlända

Publicerad

Nu syns ett trendbrott i nyanländas etablering. Olika sätt att mäta nyanländas etablering på arbetsmarknaden pekar alla på starka positiva resultat. Fler nyanlända lämnar Arbetsförmedlingen för arbete. Fler kommer snabbare i kontakt med arbetsmarknaden och tiden till arbetsmarknadsetablering kortas. Utvecklingen är stark och kommer både kvinnor och män till del.

Under måndagens presseminarium om läget på arbetsmarknaden visade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ett positivt trendbrott i etableringen av nyanlända.

– Regeringen har genomfört nödvändiga reformer för att korta tiden till arbete. Det handlar om strukturellt genomgripande reformer såsom den bosättningslag som är ett verktyg för att styra mottagandet av nyanlända, och ett nytt regelverk för etableringen av nyanlända som innebär tydligare krav på individen. Det handlar också om åtgärder som innebär bättre etableringsinsatser och stärkta vägar till jobb. Våra reformer har lagt grund för att etablering och integration ska lyckas, säger Ylva Johansson.

Statistiken visar att:
• Andelen nyanlända som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan under första kvartalet 2018, har stigit till 42 procent, jämfört med 31 procent samma period 2017. Framförallt är det övergången till arbete som ökar

• Det tidigare tagit har upp till tio år innan hälften av de nyanlända som bosatt sig i en kommun ett visst år har etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu går det mycket snabbare och nästan hälften (48,5 procent) av dem som togs emot 2011 var etablerade på arbetsmarknaden efter fem år.

• Tiden det tar för nyanlända att få en första kontakt med den svenska arbetsmarknaden minskar även, både bland kvinnor och män.

340 lokala jobbspår i hela landet med över 3 500 deltagare

En viktig nyckel för att nyanlända ska komma snabbare i jobb ligger i ett målinriktat och handfast samarbete på lokal nivå. Regeringens stimulans av sådan samverkan resulterar nu i lokala jobbspår över hela landet, skräddarsydda vägar till jobb hos lokala arbetsgivare med behov av arbetskraft. En sammanställning av en enkät som Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) genomfört visar att 340 lokala jobbspår med över 3 500 deltagare nu är igång över hela landet. Totalt väntas mer än 8 000 deltagare gå in i lokala jobbspår innan årets slut. Totalt är mer än 500 lokala jobbspår planerade under 2018, och ytterligare drygt 150 jobbspår planeras starta under 2019.

– Lokala jobbspår är raka spår till jobb hos arbetsgivare som behöver anställa. Individen rustas med utgångspunkt i vad jobbet kräver. Det är handfast politik och redan nu är det alltså mer än 3 500 individer som har gått in i lokala jobbspår med goda chanser till jobb, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

 

Lokala jobbspår länsvis juni 2018

Antal jobbspår som är igång

Antal personer i påbörjade
jobbspår
Totalt antal
planerade jobbspår
under 2018
Antal personer
som förväntas  delta i ett lokalt  jobbspår under 2018
Blekinge 13 186 17 353
Dalarna 16 135 25 301
Gotland 5 5 5 15
Gävleborg 19 512 34 790
Halland 1 17 4 80
Jämtland 9 162 18 306
Jönköping 34 341 43 576
Kalmar 17 108 21 278
Kronoberg 8 88 11 245
Norrbotten 10 77 20 204
Skåne 34 192 41 641
Stockholm 40 404 52 1285
Södermanland 10 123 13 298
Uppsala 6 115 13 270
Värmland 17 161 25 317
Västerbotten 3 20 10 225
Västernorrland 7 137 16 283
Västmanland 7 98 13 245
Västra Götaland 44 338 77 923
Örebro 10 94 25 242
Östergötland 30 245 38 439
Totalt 340 3558 521 8316

Källa: Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua), enkät till kommuner om statusen i samverkan kring nyanländas etablering

Presskontakt

Sami Mashial
Tf pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-144 17 03
e-post till Sami Mashial

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.