Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att utse Petra Lundh till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten.

Petra Lundh är sedan 2012 lagman i Södertörns tingsrätt. Hon har även flera års erfarenhet som chefsrådman i Stockholms tingsrätt och som hovrättsråd tillika ordförande på avdelning i Svea hovrätt. Vidare har hon varit särskild utredare i ett flertal statliga utredningar, bland annat Utredningen om hemlig dataavläsning och Narkotikastraffutredningen samt den nu pågående Ungdomsreduktionsutredningen.

Petra Lundh tillträder anställningen som riksåklagare den 1 september 2018.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00