Innehållet publicerades under perioden

-

Ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten

Regeringen har idag beslutat att utse Petra Lundh till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten.

Petra Lundh är sedan 2012 lagman i Södertörns tingsrätt. Hon har även flera års erfarenhet som chefsrådman i Stockholms tingsrätt och som hovrättsråd tillika ordförande på avdelning i Svea hovrätt. Vidare har hon varit särskild utredare i ett flertal statliga utredningar, bland annat Utredningen om hemlig dataavläsning och Narkotikastraffutredningen samt den nu pågående Ungdomsreduktionsutredningen.

Petra Lundh tillträder anställningen som riksåklagare den 1 september 2018.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00