Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande

Regeringen presenterar åtgärder mot handel med hyreskontrakt

Publicerad

Regeringen presenterar kraftfulla åtgärder för att bekämpa hyresbostadsmarknadens problem med svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och överhyror för andrahandshyresgäster och inneboende. Regeringen föreslår bland annat att man ska kunna förlora sitt kontrakt om man hyr ut sin hyresrätt med för hög hyra och att det ska vara brottsligt att köpa ett hyreskontrakt.

– Handeln med hyreskontrakt undergräver de grundläggande spelreglerna på hyresbostadsmarknaden och drabbar de som står utan bostad. Därför presenterar vi nu kraftfulla åtgärder mot svarthandeln, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon

För att motverka missbruket och för att få en bättre fungerande marknad föreslår regeringen bland annat att

  • bytesrätten inskränks för att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot otillåten ersättning, till exempel ska hyresgästerna ha bott i sina lägenheter i minst ett år före bytet,
  • en hyresgäst som köpt sitt hyreskontrakt ska kunna bli av med lägenheten med omedelbar verkan,
  • straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning skärps, för brott av normalgraden från böter eller fängelse i högst sex månader till fängelse i högst två år och för grova fall från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år,
  • det ska vara brottsligt att köpa ett hyreskontrakt – brott av normalgraden ska kunna ge böter eller fängelse upp till två år och grova fall ska kunna ge mellan sex månaders och fyra års fängelse, medan ringa fall inte ska bestraffas,
  • en förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand och tar ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler och andra nyttigheter ska kunna förlora sitt kontrakt och
  • det ska vara brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som inte är skälig.

I lagrådsremissen föreslås även att fler utrymmen som byggs om till bostäder ska kunna få presumtionshyra, det vill säga en kollektivt framförhandlad hyra som anses skälig under 15 år.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Fakta

  • Cirka 3 miljoner svenskar bor i dag i hyresrätt.
  • Den olagliga handeln med hyreskontrakt omsätter betydande belopp, sker med hjälp av avancerade upplägg och har kopplingar till organiserad brottslighet. Den har under senare år spritt sig och förekommer nu i hela landet i orter där det råder bostadsbrist
  • Det förekommer betydande överhyror på andrahandshyresmarknaden. Andrahandshyran för en hyreslägenhet är i snitt 50 procent högre än förstahandshyran sett till landet som helhet (siffror från 2016). I Storstockholm är andrahandshyran för en etta nära dubbelt så hög som förstahandshyran (98 procent högre). Under perioden april 2011-april 2016 ökade förstahandshyrorna i Storstockholm med 13 procent. Under samma period steg andrahandshyrorna i Storstockholm med mer än 40 procent och fram mot slutet av 2016 med nära 50 procent. Skillnaden mellan utvecklingen av första- och andrahandshyrorna är stor på flera orter.
  • Hyresbostadsmarknadens parter har varit positivt inställda till de föreslagna förändringarna i samband med remissrundan.