Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Östersjöns fiskekvoter för 2019 beslutade

Publicerad

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under måndagen deltagit i ett möte med EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg och där beslutat om fiskemöjligheterna i Östersjön under 2019.

– För att vi ska kunna fiska och äta fisk från vårt närmsta hav även i framtiden krävs det att Östersjöns bestånd är livskraftiga. Sverige arbetar alltid för ett långsiktigt hållbart fiske i alla havsområden, men det är klart att Östersjön ligger Sverige och mig varmt om hjärtat, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Vad gäller utfallet för lax i hela Östersjön är jag riktigt nöjd med resultatet, då vi för första gången tar ett helhetsgrepp om laxförvaltningen och får med oss de andra länderna på en försiktigt TAC och dessutom tar itu med det ”tjuvfiske” som enligt ICES förekommer i vissa länder. Detta är något som jag, tillsammans med min finska kollega, har jobbat för i många år och jag är särskilt glad att vi kunde få det på plats under vårt svenska ordförandeskap i det regionala forumet Baltfish, fortsätter landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Tyvärr kom vi inte helt i mål med torsk i östra Östersjön, men jag kommer fortsätta göra vad jag kan för att komma till rätta med den problematik och de utmaningar som vi har med det beståndet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen anser att fiskemöjligheter ska beslutas i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik (inklusive MSY-målet) och Östersjöplanen, dagens beslut ligger helt i linje med detta. Östersjöplanen är en flerårig förvaltningsplan för bestånden av torsk, sill och skarpsill i Östersjön.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2019 (i procent, jämfört med 2018)

  • Torsk, östra Östersjön: en sänkning av TAC med ca 15 %
  • Torsk, västra Östersjön: en ökning av TAC med ca 70%
  • Lax, centrala Östersjön: oförändrad TAC +/- 0 %
  • Lax, Finska Viken: en sänkning av TAC med ca 3 %
  • Skarpsill: en ökning av TAC med ca 3 %
  • Sill, västra Östersjön: en sänkning av TAC med ca 48 %
  • Sill, centrala Östersjön: en sänkning av TAC med ca 26 %
  • Sill, Rigabukten: en ökning av TAC med 7 %
  • Sill, Bottenhavet och Bottenviken: en sänkning av TAC med ca 7 %
  • Rödspätta: en ökning av TAC med 43 %

Beslutet innebär även att fritidsfisket av torsk i västra Östersjön fortsätter att regleras under 2019, samt att det i syfte att skydda lekande östlig torsk kommer att vara förbjudet för fartyg över 12 meter att fiska med vissa torskfångande redskap under sommaren. Beslutet tar alltså hänsyn till det småskaliga kustfiskets särskilda förutsättningar.

Rådet har också tagit ett helhetsgrepp vad gäller frågan om lax i Östersjön. Dels genom att besluta om en försiktigare TAC än den som har föreslagits av kommissionen, dels genom ett gemensamt uttalande av Östersjöländerna och kommissionen att åta sig att eliminera all felrapportering och illegalt laxfiske från och med den 1 januari 2019. Dessutom förbjuds öringsfiske utanför 4 nautiska mil, i syfte att ytterligare försvåra felrapportering av lax som öring. Denna reglering kommer inte att ha någon negativ påverkan på svenskt öringfiske.

I oktober varje år beslutar EU:s jordbruks- och fiskeministrar om nästkommande års fiskekvoter i Östersjön, efter förslag från EU-kommissionen.

Presskontakt

Sami Mashial
T.f. pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg och hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.