Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya lagar och förordningar stärker minoritetspolitiken

Publicerad

Den 1 januari och den 1 februari 2019 träder ett antal lag- och förordningsändringar i kraft inom politiken för de nationella minoriteterna. De nya reglerna syftar bland annat till att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och till att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

– I början av 2019 tar Sverige ett stort steg framåt för minoritetspolitiken. Nu måste alla Sveriges kommuner bedriva ett målinriktat arbete och rätten till förskola och äldreomsorg stärks, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Den 1 januari 2019 träder ändringar i kraft i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, skollagen (2010:800) samt socialtjänstlagen (2001:453). Ändringarna i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär bland annat att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och att innebörden av samråd förtydligas i lagen.

Rätt till förskola och äldreomsorg på sitt eget minoritetsspråk

Andra ändringar rör rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet på minoritetsspråk. Ändringarna innebär till exempel att rätten till förskola på minoritetsspråk ska avse en större del av verksamheten och att efterfrågan ska tydliggöras genom att vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats i förskola på minoritetsspråket.

Även rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk påverkas av lagändringarna, bland annat genom att rätten ska avse en större del av verksamheten och att den ska omfatta den äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Ändringarna innebär stärkta möjligheter till äldreomsorg på jiddisch och romani chib.

Förlängning av hälsofrämjande insatser riktade till romer

Förordningen (2016:840) om statsbidrag till hälsofrämjande insatser riktade till romer förlängs till utgången av 2019. Den skulle upphöra att gälla vid utgången av 2018. Den ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) uppdraget att fördela stöd med syftet att främja romers hälsa genom att ge civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande insatser. MUCF ska särskilt prioritera projekt som t.ex. involverar romska flickor och kvinnor och ta hänsyn till projektets förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter.

Fler kommuner till förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska

Ändringen av förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att ytterligare fem kommuner ansluts till förvaltningsområdena. Även ett landsting har anslutits. Anslutningen gäller från den 1 februari 2019.

I kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk ska de nationella minoriteterna kunna använda språket i kontakt med myndigheter, både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part. Kommunen ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får statsbidrag baserat på invånarantalet.

Kommuner som ansluts till förvaltningsområdet för finska:

  • Laxå kommun
  • Kramfors kommun

Kommuner och landsting som ansluts till förvaltningsområdet för samiska:

  • Vindelns kommun
  • Örnsköldsviks kommun
  • Stockholms kommun
  • Stockholms läns landsting

Kommuner och landsting som ansluts till förvaltningsområdet för meänkieli:

  • Stockholms kommun
  • Stockholms läns landsting

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.