Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen har tagit emot slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot ett betänkande om kamerabevakning i kollektivtrafiken. Utredningen betonar behovet av kamerabevakning och föreslår att det ska bli enklare att sätta upp övervakningskameror i kollektivtrafiken och på flygplatser.

Den särskilde utredaren Johan Sjöö konstaterar i betänkandet att ordningsstörningar, brottslighet och terrorhot gör behovet av kamerabevakning stort. Att göra det enklare att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser både förebygger brottslighet och underlättar utredningsarbetet när brott väl har begåtts.

Förslagen som presenteras i utredningen förväntas medföra positiva effekter för tryggheten i kollektivtrafiken och i förlängningen för brottsbekämpningen i stort.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att:

  • Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken, som stationer och terminaler. Det undantag från tillståndsplikten som finns i dag omfattar endast kamerabevakning i tunnelbanan.
  • Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.
  • Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte.
  • Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa