Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen har tagit emot slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot ett betänkande om kamerabevakning i kollektivtrafiken. Utredningen betonar behovet av kamerabevakning och föreslår att det ska bli enklare att sätta upp övervakningskameror i kollektivtrafiken och på flygplatser.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Den särskilde utredaren Johan Sjöö konstaterar i betänkandet att ordningsstörningar, brottslighet och terrorhot gör behovet av kamerabevakning stort. Att göra det enklare att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser både förebygger brottslighet och underlättar utredningsarbetet när brott väl har begåtts.

Förslagen som presenteras i utredningen förväntas medföra positiva effekter för tryggheten i kollektivtrafiken och i förlängningen för brottsbekämpningen i stort.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att:

  • Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken, som stationer och terminaler. Det undantag från tillståndsplikten som finns i dag omfattar endast kamerabevakning i tunnelbanan.
  • Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.
  • Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte.
  • Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00