Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen lägger grunden för en sammanhållen organisation vid servicekontoren

Publicerad

Regeringen överlämnar idag en proposition till riksdagen som ger Statens servicecenter förutsättningar att tillhandahålla lokal statlig service vid servicekontoren. Förslaget är ett steg i regeringens arbete för att förbättra den statliga servicen i hela landet. I januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, fastslås att fler servicekontor ska etableras i hela landet.

Statens servicecenter ska från och med den 1 juni 2019 överta ansvaret för de 113 servicekontor där Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samverkar för att ge privatpersoner och företagare service.

- Det är viktigt att staten levererar en god service i hela landet. Det handlar om att upprätthålla tilliten och stärka förtroendet för det offentliga. Genom att samla den lokala servicen för dessa myndigheter i en sammanhållen organisation får vi rätt förutsättningar att bygga ut servicekontoren ytterligare, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Förslaget är ett steg i regeringens arbete för att förbättra den statliga servicen i hela landet.

- Det är angeläget att fler myndigheter framöver inkluderas i den statliga serviceorganisationen. I framtiden bör medborgare och företag också kunna få hjälp med service avseende Arbetsförmedlingens verksamhet, men förutsättningarna för detta behöver ses över. De förslag som Servicekontorsutredningen lämnat kommer att vara vägledande för regeringens fortsatta arbete med reformen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.