Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Socialt skydd vid Brexit

Publicerad

(Ny version) Regeringen vill mildra konsekvenserna för svenskar i Storbritannien om landet skulle lämna EU helt utan ett avtal om hur utträdet ska gå till. I den proposition som överlämnas till riksdagen föreslås bland annat att svenska sociala trygghetsförmåner vid en sådan ”hård Brexit” fortsatt ska kunna betalas ut till enskilda personer i Storbritannien, under en övergångsperiod. Det föreslås också att man ska kunna få ersättning för vårdkostnader under samma period.

– EU skapades för att säkra fred, frihet, demokrati och fri rörlighet. Den som rört sig mellan Sverige och Storbritannien ska också i tider av osäkerhet kunna känna trygghet. Därför har regeringen nu lämnat ett lagförslag till riksdagen, för att skapa trygghet för människor under denna omställning, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

I propositionen föreslås att enskilda under en övergångsperiod fortsatt kan få svenska sociala trygghetsförmåner utbetalda till Storbritannien, med undantag för arbetslöshetsersättning, på samma sätt som i dag. Förslagen innebär även att enskilda kan få ersättning för vårdkostnader i vissa fall. Bestämmelserna om utbetalning av förmåner och ersättning för vårdkostnader upphör vid utgången av år 2019.

– Vi vill se ett ordnat brittiskt utträde ur EU, det tjänar alla på. Men dagen för utträdet kommer allt närmare, och det finns ännu inte något avtal. Därför är det viktigt att vi förbereder oss också för en hård Brexit, så att människor inte hamnar i kläm, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Det föreslås även att det bör införas bestämmelser för att i framtiden skydda rätten till sammanläggning av intjänade försäkringsperioder och rätten till att likställa exempelvis förmåner, för personer som arbetat eller varit bosatta i Storbritannien under tiden då landet var medlem i EU. Detta kan bli aktuellt att använda vid ett framtida uttag av en trygghetsförmån, till exempel för pensioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 mars 2019.

Presskontakt

Joakim Spångberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll uppgiften att propositionen överlämnas till riksdagen fredag 22 februari. Det är inkorrekt. Normal procedur är att en proposition överlämnas till riksdagen först veckan efter regeringsbeslut.

Sedan den föregående versionen har citatet från socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ändrats. Ett citat från EU-minister Hans Dahlgren har dessutom tillkommit.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter