Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Resultatförbättring för statligt ägda bolag

Publicerad

Rapporten för den statliga bolagsportföljen, januari-december 2018, visar en ökad omsättning på 9,3 procent. Resultatet efter skatt har också ökat och uppgår till 38,9 miljarder kronor. Utdelningarna ligger i linje med föregående år och förväntas uppgå till cirka 20 miljarder.

Omsättningen för bolagen med statligt ägande ökade med 9,3 procent under perioden januari-december 2018 och uppgick till 354,2 miljarder kronor. Det underliggande resultatet för den statliga bolagsportföljen är fortsatt starkt och ökade 1,4 procent jämfört med 2017. Resultatförbättringen förklaras framför allt av stärkta resultat i Vattenfall och Sveaskog. För verksamhetsåret 2018 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till 19,9 miljarder kronor.

– Som ny ägaransvarig minister tar jag över ett stort ansvar i att förvalta bolagen med statligt ägande. Jag är entusiastisk inför uppgiften och ser fram emot att jobba med de många fina bolag som finns i portföljen. Jag är glad att se att 2018 blev ännu ett starkt år för portföljen med en hög omsättningstillväxt, rekordresultat för ett flertal bolag och en hälsosam utdelning på närmare 20 miljarder kronor, säger näringsminister Ibrahim Baylan. 

Resultat i korthet:

  • Omsättningen ökade med 9,3 procent och uppgick till 354,2 (324,2) miljarder kronor.

  • Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 38,9 (38,3) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av stärkta resultat i Vattenfall och Sveaskog.

  •  Avkastningen på eget kapital uppgick till 11,1 (12,0) procent.

  •  Bruttoinvesteringarna ökade med 0,1 procent och uppgick till 42,5 (42,4) miljarder kronor.

  •  Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav ökade med 14,5 procent till 69,0 miljarder kronor.

  • För verksamhetsåret 2018 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till cirka 19,9 (20,2) miljarder kronor.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Faktaruta:

Regeringskansliet ger årligen ut två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande. Rapporteringen syftar till att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet, samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.