Pressmeddelande från Finansdepartementet

Svårare att ta ut oskäliga fondavgifter

Publicerad

Från och med 1 januari 2020 införs det nya krav på fondförvaltare att tydligare redovisa hur aktivt tillgångarna i en fond förvaltas. Syftet är att minska förekomsten av fonder som marknadsförs som aktivt förvaltade men som i själva verket följer ett jämförelseindex. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till riksdagen.

– Människor ska inte luras att betala för något de inte får. Nu gör vi det svårare för oseriösa aktörer att ta ut för höga avgifter. Denna förändring gynnar många småsparare, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslaget innebär att det ställs krav på fondförvaltare att lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen i förhållande till ett så kallat relevant jämförelseindex. Informationen ska beskriva hur fonden förvaltas och varför det index som används är relevant. Om fonden har funnits i två år eller längre ska förvaltaren även visa aktivitetsgraden som ett aktivitetsmått för varje år under de föregående tio åren (eller den tid som fonden har funnits). Fondförvaltaren ska också förklara den uppnådda aktivitetsgraden. För de fonder som har ett så koncentrerat och specifikt innehav att det saknas ett relevant index för jämförelsen ska förvaltaren i stället informera om detta. Informationen ska finnas tillgänglig på fondförvaltarens webbplats, i informationsbroschyren och i årsberättelsen för fonden.

Informationskravet ska gälla förvaltning av värdepappersfonder och specialfonder för förvaltare som är fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, utländska förvaltningsbolag med tillstånd av Finansinspektionen att förvalta en värdepappersfond samt Sjunde
AP-fondens förvaltning av fonder inom premiepensionssystemet.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin