Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde beslutar om utredning av tillämpning av EU:s konfliktmineralförordning

Publicerad

Idag fattar statsrådet Ann Linde beslut om att tillsätta en utredning som ska föreslå hur svenska importörer ska kunna tillämpa EU:s konfliktmineralförordning när den träder i kraft i januari 2021.

Konfliktmineralförordningen innehåller en rad olika krav på importörer att inrätta system för att kunna identifiera om mineralerna guld, tenn, tantal och volfram kommer från konflikt- eller högriskområden. Dessa system för s.k. tillbörlig aktsamhet (due diligence) i importörernas leverantörskedjor ska underlätta spårbarheten.

Syftet är att företagen i nästa steg ska undvika att importera de mineraler som finansierar väpnade grupper och krigsherrar, i bl.a. Kongo Kinshasa, och som bidrar till det våld som riktas mot civilbefolkningen i form av massvåldtäkter, slavarbete och andra övergrepp.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.