Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jordbruksverket betalar ut över en miljard i stöd efter torkan sommaren 2018

Publicerad

Regeringen har nu beslutat om en stödförordning med anledning av det aviserade krisstödet efter torkan 2018. 1,08 miljarder kronor kommer att betalas ut till växtodlare och djurbönder. Odlare av sockerbetor och stärkelsepotatis kommer också att omfattas av stödet. Fördelningen bygger på Jordbruksverkets förslag. Jordbruksverket kommer att ansvara för ansökningsförfarandet och utbetalningar.

– Regeringen prioriterar en rättvis fördelning som ger största möjliga nytta och en snabb utbetalning. Jordbruksverket arbetar med att förbereda ansökningsprocessen och se till att stödet kommer till lantbrukarna så snart som möjligt efter beslutet om vårändringsbudget, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen har beslutat om stödförordning
Dagen beslut om stödförordning innebär att Jordbruksverket nu kan betala ut stödet på 1,08 miljarder kronor. Dessa medel kommer att gå till djurbönder och växtodlare men även odlare av sockerbetor och stärkelsepotatis. I anslutning till detta tilldelas 30 miljoner kronor för utvecklingsprojekt för trädgårdsnäringen. Jordbruksverket kommer att ansvara för utbetalning och planerar att öppna upp för ansökningar under april. Planen är att utbetalningarna ska kunna påbörjas i början av juli 2019.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Faktaruta

I vårändringsbudgeten för 2019 beslutade regeringen att öka krisstödet med 350 miljoner kronor. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Totalt satsas 1,57 miljarder kronor (1,11 miljarder kronor 2019, 460 miljoner kronor 2018) i stöd med anledning av torkan sommaren 2018.