Pressmeddelande från Finansdepartementet

Reformutrymmet för innevarande år är uttömt av den av riksdagen beslutade budgeten

Publicerad

I dag presenterar finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna.

- Svensk ekonomi är stark. Vi har en historiskt hög sysselsättningsgrad och starka offentliga finanser. Men riksdagens beslut om budgeten innebär att skatterna sänkts med 20 miljarder kronor. Det gör att reformutrymmet är obefintligt i den kommande vårändringsbudgeten, så nya satsningar behöver vara finansierade, säger finansminister Magdalena Andersson.

I Sverige har konjunkturen stärkts de senaste åren och tillväxten varit hög. Under den senaste tiden har dock flera indikatorer på den ekonomiska utvecklingen sjunkit något, vilket pekar på att tillväxten kommer att mattas av under 2019. Tillväxten väntas uppgå till 1,6 procent både i år och 2020.

Arbetsmarknaden går fortsatt starkt och prognosen för arbetslösheten sänks något vilket beror på starka utfall för fjärde kvartalet 2018.

Storbritanniens utträde ur EU, amerikansk handelspolitik och osäkerheten på den svenska bostadsmarknaden gör dock att det finns risk för att utvecklingen blir svagare än väntat.

- Men vi står väl rustade för eventuella ekonomiska obalanser, säger Magdalena Andersson. Vi hade ett överskott i de offentliga finanserna hela förra mandatperioden och betalade av på statsskulden. Statsskulden minskade med cirka 130 miljarder – det har gett oss den lägsta statsskulden sedan 1977.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 10 82
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator