Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår att den tillfälliga lagen förlängs i två år

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021.

– Även om antalet asylsökande har minskat är belastningen på mottagningssystemet fortfarande hög och läget i många kommuner ansträngt. Vi tar fortsatt ansvar för en hållbar migrationspolitik och föreslår därför att den tillfälliga lagen förlängs i två år, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslås även att den tillfälliga lagen ska ändras så att både alternativt skyddsbehövande och flyktingar får rätt till familjeåterförening.

Regeringen föreslår också att det i den tillfälliga lagen ska införas en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa. Detta ligger i linje med Sveriges åtaganden enligt bland annat FN:s konvention om begränsning av statslöshet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh