Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill skärpa straffet för mord

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att straffet för mord skärps. Avsikten med regeringens förslag är att mord ska bestraffas med livstids fängelse i betydligt större utsträckning än tidigare.

Straffbestämmelsen om mord ändrades 2014 för att livstidsstraffet skulle kunna användas i betydligt större utsträckning, men i en dom från 2016 kom Högsta domstolen fram till att lagändringen inte hade förändrat rättsläget. Lagändringen som genomfördes 2014 fick således inte den effekt som riksdagen efterfrågade, och regeringen har därför gjort ett omtag i frågan.

– I dag återspeglar straffet för mord inte fullt ut brottets allvar. Vi vill därför skärpa straffet för mord genom att öka användningen av livstidsstraffet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringens förslag innebär att det i straffbestämmelsen om mord anges omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för att döma till ett livstidsstraff. Det handlar exempelvis om att gärningen inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös. Lagändringen bedöms leda till att mord som tidigare lett till fängelse i 15–18 år i stället kommer att bestraffas med fängelse på livstid.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08-405 27 37
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh