Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår att den tillfälliga lagen förlängs i två år

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021.

Vi tar fortsatt ansvar för en human och hållbar migrationspolitik och föreslår därför att den tillfälliga lagen förlängs i två år, samtidigt som fler får möjlighet till familjeåterförening, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I propositionen föreslås att den tillfälliga lagen ska ändras så att alternativt skyddsbehövande och flyktingar får samma rätt till familjeåterförening.

Regeringen föreslår också att det i den tillfälliga lagen ska införas en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa. Detta ligger i linje med Sveriges åtaganden enligt bland annat FN:s konvention om begränsning av statslöshet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019.

Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh