Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Catharina Håkansson Boman ny ordförande för uppföljningen av Sverigeförhandlingen och 2013 års Stockholmsförhandling

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Catharina Håkansson Boman till ordförande i styrelserna som följer upp avtalen i Sverigeförhandlingen och 2013 års Stockholmsförhandling. Båda förhandlingarna rör finansiering av infrastruktursatsningar och ökat bostadsbyggande i våra storstäder.

Catharina Håkansson Boman är sedan tidigare förhandlare i Sverigeförhandlingen och 2013 års Stockholmsförhandling. Hon har dessförinnan bland annat varit stabschef och statssekreterare hos dåvarande näringsminister Maud Olofsson.

- Nu är vi i en genomförandefas där vi förbättrar tillgängligheten och ökar bostadsbyggandet i våra storstäder. Vi är därför mycket glada för att Catharina Håkansson Boman vill ta detta viktiga arbete ett steg vidare, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Sverigeförhandlingen – en förhandling om utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg samt åtgärder för att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra storstäder.

2013 års Stockholmsförhandling - en förhandling om utbyggnad av Stockholms tunnelbana och ett ökat bostadsbyggande.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00