Pressmeddelande från Finansdepartementet

Påminnelse: Finansiella stabilitetsrådet träffas 10 juni

Publicerad

Måndagen den 10 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Rådet ska diskutera det allmänna stabilitetsläget, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.
Vid stabilitetsrådsmöten förs endast diskussioner – inga beslut fattas.

Deltar på mötet gör finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt Riksgäldens stabschef, Jörgen Eklund.

Efter mötet kommer finansmarknadsminister Per Bolund, i egenskap av rådets ordförande, att finnas tillgänglig för media i entrén på Finansdepartementet, Jakobsgatan 24. Tid: 13.10-13.25.

Föranmälan sker till: martin.kling@regeringskansliet.se, 070-539 57 29, pressekreterare åt finansmarknadsminister Per Bolund. Presslegitimation krävs.

Finansiella stabilitetsrådet

Syftet med rådet är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, diskutera behovet av att vidta åtgärder för att hantera en sådan situation. Regeringen och de i rådet representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Rådet är ett mötesforum och inte ett beslutsfattande organ.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Niclas Alsén
Kanslichef finansiella stabilitetsrådet
Telefon 08-405 27 04