Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Första mötet för Patientrådet

Publicerad

Fredag den 28 juni sammanträder det nyinrättade Patientrådet för första gången. Rådet, som leds av socialminister Lena Hallengren, ska utgöra en mötesplats och ett diskussionsforum för angelägna hälso- och sjukvårdsfrågor mellan regeringen och civilsamhället.

– Det är viktigt att hela tiden sträva mot ökad förståelse och förbättrad dialog. Regeringens bedömning är att Patientrådet i slutändan kommer att vara till gagn för den enskilda patienten, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen beslutade i april 2018 att inrätta ett dialogforum kring angelägna hälso- och sjukvårdsfrågor. Syftet med Patientrådet är att fördjupa och bredda regeringens kunskap och perspektiv i olika frågor som rör patienternas intressen. Dialogen ska underlätta och effektivisera kunskapsinhämtning och kommunikation mellan regeringen och organisationerna, samt bidra till en mer effektiv samordning av kontakterna mellan departementet och dessa organisationer.

Rådet leds av socialminister Lena Hallengren och kommer att sammanträda mellan två och fyra tillfällen per år.

Journalister med presslegitimation är välkomna att delta under en begränsad del av mötet på fredag, som äger rum på Socialdepartementet. Anmälan sker i förväg till Jesper Lindberg

Ledamöter i Patientrådet

Socialminister Lena Hallengren, ordförande
Oskar Ahlberg, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Conny Allaskog, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Madeleine Beermann, Riksorganisationen Unga Reumatiker
Jonas Binnmyr, Astma- och Allergiförbundet
Fredrik Gothnier, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Margareta Haag, Nätverket mot cancer
Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
Eleonor Högström, Parkinsonförbundet
Christina Liffner, Endometriosföreningen
Pär Rahmström, Demensförbundet
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
Isak Sandell, Tilia
Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Presskontakt

Simon Andersson
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter