Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern deltar på jordbruks- och fiskerådet i Luxemburg

Publicerad

Den 18 juni kommer landsbygdsminister Jennie Nilsson att befinna sig i Luxemburg för att delta i jordbruks- och fiskerådet. På agendan för EU:s jordbruks- och fiskeriministrar står bland annat diskussioner kopplat till Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

I juni 2018 presenterade Kommissionen lagstiftningsförslagen för en reformerad gemensam jordbrukspolitik för EU (CAP) för perioden efter 2020. Inför detta rådsmöte har det rumänska ordförandeskapet tagit fram en framstegsrapport som beskriver förhandlingsläget och vad som återstår för att nå en överenskommelse för CAP.

– Rumäniens ordförandeskap har fört förhandlingarna framåt, men det återstår en del arbete i höst. Sverige kommer fortsatt driva att EU ska ha ambitiösa miljö-och klimatåtgärder, en ökad marknadsorientering och en förenkling av regelverken. Det tror vi skulle gynna hela EU såväl som våra svenska bönder som redan idag är ledande på hållbarhet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Vid mötet väntas rådet även anta en partiell allmän inriktning rörande förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden 2021-2027. Kommissionen kommer också att presentera sin årliga lägesrapport om EU:s gemensamma fiskeripolitik och principerna för nästa års fiskemöjligheter.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.