Pressmeddelande från Socialdepartementet

Över 1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

Publicerad

Regeringen satsar över 1,7 miljarder kronor under 2019 för att stimulera utvecklingen inom området psykisk hälsa. Pengarna, som betalas ut genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), går både till regionerna och kommunerna.

– Att komma till bukt med den psykiska ohälsan är vår tids stora folkhälsoutmaning. Detta kräver ihärdiga insatser från staten, regioner, kommuner och organisationer ute i samhället, säger socialminister Lena Hallengren.


50 miljoner kronor fördelas till regionerna för insatser som förbättrar tillgången till psykiatriska traumavårdsinsatser. En viktig grupp i detta sammanhang är asylsökande eller nyanlända barn och ungdomar. Andra viktiga grupper är personer som blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Medlen ska användas till insatser som syftar till att stärka kompetensen om traumatiserade i vården och för förbättrad samverkan i vårdkedjan.


200 miljoner kronor fördelas gemensamt till kommuner och regioner för insatser som syftar till att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän. Detta rör bland annat personer med samsjuklighet i beroende och annan psykisk ohälsa, samt barn och unga med psykisk ohälsa placerade på hem för vård eller boende (HVB).

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Presskontakt

Simon Andersson
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00