Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen har beslutat tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

Publicerad

Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget för 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. Kommittén får nu även i uppdrag att utreda behovet av ett inskränkt grundlagsskydd för söktjänster som offentliggör uppgifter om enskildas lagöverträdelser. Som ett led i sitt arbete ska kommittén bland annat göra en noggrann avvägning mellan intresset av yttrande- och informationsfrihet och intresset att skydda enskildas personliga integritet.

Frågan har tidigare utretts av Mediegrundlagskommittén och regeringen har i propositionen Ändrade mediegrundlagar föreslagit en sådan inskränkning av grundlagsskyddet. Regeringens förslag har dock inte godtagits av riksdagen. I stället har riksdagen gett regeringen tillkänna att utreda frågan på nytt.

Det är ytterst angeläget att den här frågan ses över på nytt av 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. Kommittén ska fortfarande redovisa sitt uppdrag senast den 26 augusti 2020.

Enligt regeringen är det nu inte aktuellt att utvidga 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitténs uppdrag på något annat sätt. Regeringen anser till exempel inte att det i dagsläget finns något behov av en översyn av de nya reglerna om utgivares ansvarsfrihet för visst material på nätet, den så kallade arvsynden. Regeringen avser dock att följa tillämpningen och utfallet av de nya reglerna noga.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh