Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stora behov i kommuner och regioner

Publicerad

I dag presenterar Magdalena Andersson en ny analys från Finansdepartementet av behoven i välfärden under de närmaste två mandatperioderna.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

- Vi blir fler äldre och vi blir friskare i Sverige. Det är en vinst för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle. I dag presenterar vi en ny analys som bekräftar att det krävs hårda prioriteringar de närmaste två mandatperioderna för att våra äldre även fortsatt ska få den vård och omsorg av hög kvalitet som de har rätt till, säger finansminister Magdalena Andersson.

Analysen visar att antalet personer över 80 år ökar med ungefär 200 000 personer (36 procent) under perioden fram till 2026. Skälet är dels att ett stort antal barn föddes på 1940-talet, dels att svenskarna lever allt längre.

Fram till 2026 behöver det därmed byggas ungefär 560 äldreboenden och 75 vårdcentraler i Sverige. Samtidigt behöver ungefär 80 000 personer anställas i vården och omsorgen. 

Finansieringsgapet, alltså skillnaden mellan den utgiftsnivå man kan ha i kommuner och landsting med dagens skattesats och utgiftsnivån som krävs för att bibehålla 2019 års standard, uppgår enligt denna analys till cirka 90 miljarder år 2026.

- De kommande åren kommer vi att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden. Men också använda de existerande pengarna på ett så smart sätt som möjligt, så att de inte försvinner iväg till dyra konsulter, kortsiktiga marknadslösningar eller dåligt genomförda upphandlingar. En annan viktig del handlar om att personal som arbetar i välfärdssektorn ska vilja och orka arbeta kvar. Det här är möjligt om vi gör det tillsammans, säger Magdalena Andersson.

Förtydligande

Det är inte 90 miljarder kronor per år fram till år 2026 som saknas, utan det är först år 2026 som det s.k. finansieringsgapet uppgår till 90 miljarder kronor, givet de beräkningsantaganden som gjorts.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 10 82
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.