Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige har stått värd för expertmöte om tribunal

Publicerad

I dag har Sverige stått värd för ett expertmöte på tjänstemannanivå med deltagare från elva EU-länder, bland annat Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna, samt företrädare för EU och FN. Under dagens möte i Stockholm har tjänstemännen diskuterat frågor kopplat till ansvarsutkrävande för brott begångna i konflikterna i Syrien respektive Irak.

– De grymheter som har begåtts i konflikterna i Syrien respektive Irak kräver av oss att vi gör allt vi kan för att säkerställa att rättvisa skipas. Det ska inte finnas någon straffrihet för vare sig mord, terroristbrott, krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Sverige anser att förutsättningarna för att inrätta en eventuell tribunal eller annan rättslig mekanism behöver undersökas grundligt. Det skulle vara ett viktigt komplement för att bidra till att rättvisa skipas. Sverige vill att en tribunal ska kunna döma de ansvariga som begått brott inom ramen för konflikten i Syrien respektive Irak. Nästa steg behöver bli att enas kring vilket eller vilka alternativ som skulle kunna utforskas vidare. Länder i regionen måste naturligtvis också konsulteras.

På fredag träffar inrikesminister Mikael Damberg berörda ministerkollegor i samband med ministermötet för rättsliga och inrikesfrågor i Luxemburg. I anslutning till mötet kommer inrikesminister Mikael Damberg att återrapportera vad länders experter på tjänstemannanivå har diskuterat.

– Expertmötet i dag och tjänstemännens diskussioner tar vi med oss framåt. I många länder märks nu ett växande politiskt intresse för att utforska olika vägar för att öka ansvarsutkrävandet. Att upprätta en tribunal eller en annan rättslig mekanism är ingen enkel fråga och vägen till en eventuell process skulle komma att ta tid och skulle kräva samarbete mellan många parter. Så var det med tidigare tribunaler och så skulle det naturligtvis vara även i detta fallet. Men att något är svårt är inte ett skäl att låta bli att undersöka förutsättningarna, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Effektiv bevisinhämtning är en förutsättning för ansvarsutkrävande. Därför stödjer Sverige bland annat FN:s bevisinhämtningsmekanismer, UNITAD i Irak och IIIM i Syrien. Representanter för UNITAD besöker även Utrikesdepartementet på tisdagen.

På det nationella planet har Sverige sedan år 2014 genomfört ett 40-tal åtgärder mot terrorism. Regeringen har kriminaliserat fler områden och skärpt straffet för flera brott. I samband med dagens medieframträdande meddelade inrikesminister Mikael Damberg även att regeringen avser att påbörja ett lagstiftningsarbete för att

  • möjliggöra utlämning av svenska medborgare till stater även utanför Europeiska unionen och Norden och
  • se till att lagstiftningen om det internationella straffrättsliga samarbetet tillåter Sverige att bistå andra utländska aktörer än stater, till exempel FN-organisationer med utredning av brott. Redan i dag stöttar Sverige dessa mekanismer men det behövs lagändringar för att svenska myndigheter ska kunna hjälpa dessa organisationer med bevisinsamling i Sverige. Det kan till exempel röra sig om att göra beslag eller hålla förhör med personer som har flytt till Sverige.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.