Regeringen tar ett första steg mot fiskerikontroll genom kamerabevakning

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda och föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras i syfte att säkerställa att landningsskyldigheten efterlevs.

Sedan 2019 är landningsskyldigheten införd i samtliga EU-vatten i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken. Syftet är att undvika slöseri med de marina biologiska resurserna, samt att främja ett hållbart nyttjande och därigenom fiskets ekonomiska bärkraft. Befintliga kontrollmetoder i form av kontrollobservatörer ombord på fiskerifartyg och patrull- och flygövervakning är idag inte tillräckliga för att följa upp efterlevnaden av landningsskyldigheten.

– Vi tar nu ett första steg mot en effektivare och modernare fiskerikontroll som tar hänsyn till teknikutvecklingen samtidigt som integriteten för yrkesfiskare skyddas så långt som möjligt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Vi behöver fler insatser för livskraftiga fiskbestånd. Trots landningsskyldighet inom EU kastas fortfarande fisk överbord, vilket är ett stort slöseri eftersom fisken dör. Genom det här uppdraget tar vi steg mot en bättre efterlevnad av landningsskyldigheten och därmed också stärkta ekosystem, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras ges i enlighet med den sakpolitiska överenskommelse som träffats mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, januariavtalet. Även riksdagen har tidigare efterfrågat försöksverksamhet med denna kontrollmetod.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren