Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utredning föreslår lag om kontroll mot fusk vid högskoleprovet

Publicerad

Förra året skrevs högskoleprovet av cirka 100 000 personer. Under senare år har organiserat fusk skett vid högskoleprovet i form av att provdeltagare, mot betalning, fått del av provsvar med hjälp av elektronisk kommunikation. Regeringens särskilda utredare Anna Tansjö har i dag överlämnat delbetänkandet Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37) till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Kommersiell fuskverksamhet, så som organiserat fusk vid högskoleprovet, leder till negativa konsekvenser både för enskilda individer och för samhället i stort. Utredningen konstaterar att ingripande åtgärder för att motverka fusk är motiverade, även om de innebär intrång i provdeltagarnas integritet.

– Jag föreslår att två olika typer av kontroller av provdeltagare ska tillåtas. Kontroll med radiovågsdetektor ska få utföras i syfte att upptäcka radiokommunikation till eller från en provdeltagare under pågående prov. Allmän in- eller utpasseringskontroll med kroppsvisitation ska få utföras inför eller efter ett provpass, för att söka efter elektroniska hjälpmedel, säger Anna Tansjö.

Kontrollverksamheten föreslås regleras genom en särskild lag om kontroll vid högskoleprovet. Lagförslaget innehåller bland annat en begränsning av andelen anmälda provdeltagare som får kroppsvisiteras. Utredningen föreslår att nya lag- och förordningsbestämmelser ska träda i kraft 1 september 2020 och tillämpas första gången på deltagande i högskoleprovet hösten 2020.

– Högskoleprovet är en andra chans att få möjlighet till högre utbildning. Det ska ske på rättvisa grunder och jag ser det därför som viktigt att stärka legitimiteten för högskoleprovet. Nu kommer vi att ta det arbetet vidare, säger Matilda Ernkrans.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00