Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Beskatta fossilt flygbränsle internationellt

Publicerad

Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar just nu på generalförsamlingen för FN:s internationella luftfartsorgan, ICAO, i Montreal, Kanada. För Sverige är mötet ett viktigt tillfälle att lyfta frågan om hur flygets klimatpåverkan ska minska. Infrastrukturministern uppmanade därför igår ICAO att ändra internationella regelverk och göra det möjligt att beskatta fossilt flygbränsle internationellt.

- Regeringen tvekar inte när det gäller att ta ledartröjan för flygets omställning. Det är uppenbart att vi måste hitta fler instrument och öka takten i omställningen. Det är bråttom och världens länder behöver nu gå samman och kraftsamla. Igår uppmanade jag därför till att ändra internationella regler och göra det möjligt att beskatta fossilt flygbränsle. Idag tillåter inte regelverket det och det motverkar flygets möjlighet att ställa om, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I Sverige pågår redan flygets omställning, både med politiska styrmedel och genom flygbranschens färdplan till fossilfrihet. Flygskatten, miljöstyrande start- och landningsavgifter och inblandning av biobränsle är några exempel på viktiga insatser som görs för att flyget ska ställa om. Men för en snabbare omställning i hela världen krävs också förändringar i internationella regelverk. Därför är beskattning av fossilt flygbränsle en viktig del till att uppnå åtagandena i Parisavtalet. 

- Transportsektorn är nyckeln i klimatomställningen. Då måste också alla trafikslag, också flyget, bidra till att klara Parisavtalet. Världen tittar. Det är dags för handling, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00