Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

HPV-vaccin införs för pojkar

Publicerad

Regeringen avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar. Genom införandet beräknas ytterligare cirka 130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen. Vaccinationerna bedöms kunna börja ske hösten 2020.

– HPV-vaccin för pojkar har varit en viktig och prioriterad fråga för regeringen. Jag är glad att vi nu kan gå vidare med att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet så att alla barn HPV-vaccineras. På så vis kan vi förebygga många cancerfall, säger socialminister Lena Hallengren.

HPV står för humant papillomvirus. Det finns över 200 olika typer av HPV där vissa typer orsakar vårtor och vissa typer på lång sikt kan orsaka cancer.

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 2010. Idag är programmet dock begränsat till flickor då det vid införandet inte ansågs motiverat med ett HPV-vaccinationsprogram för pojkar.

Kunskapsläget har nu förändrats och Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination av pojkar kan minska smittspridningen av HPV och förebygga ett betydande antal cancerfall bland både kvinnor och män. Genom att införa HPV-vaccination för pojkar beräknas ytterligare 120‒130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen.

HPV-vaccination för pojkar ingår i regeringens förslag till budget för 2020. Finansieringen av vaccinationerna föreslås ske via det generella statsbidraget med 56 miljoner kronor per år från och med 2020.

Regeringens förslag till budget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Nationella vaccinationsprogrammet

Från 2013 regleras nationella vaccinationsprogram genom smittskyddslagen. Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten. Därefter meddelar Folkhälsomyndigheten föreskrifter om programmen, såsom till vilka grupper vaccin ska erbjudas, antal doser som ska ges och med vilka intervall. Landsting och kommuner ansvarar för genomförandet och är skyldiga att kostnadsfritt erbjuda befolkningen de vaccinationer som ingår i programmen.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter