Innehållet publicerades under perioden

-

Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Investeringsstöd för fler hyresbostäder och bostäder för studerande i hela landet

Publicerad

Regeringen tillför medel till investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Hösten 2016 infördes investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan dess har stöd beviljats till mer än 24 000 nya bostäder med hyror som är relativt lägre än i andra, motsvarande, nyproducerade bostäder.

I överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna tillskjuts nu medel till investeringsstödet för att förbättra förutsättningarna för att bygga fler hyresbostäder till rimliga hyresnivåer i hela landet.

- Investeringsstödet ska ge fler bostäder med relativt lägre hyra som förmedlas med rimliga krav på hyresgästernas ekonomi. Med hjälp av investeringsstödet tillkommer bostäder i hela landet som annars inte hade byggts, säger bostadsminister Per Bolund.

- Det behövs bostäder i hela landet som vanligt folk har råd med. För att möta bostadsbristen föreslår vi nu en stor satsning för att det ska byggas fler hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror. Anslagsnivåerna kommer att trappas upp till 3 miljarder årligen, säger finansminister Magdalena Andersson.

I budgetpropositionen föreslås anslaget att ökas med 600 mnkr för år 2020.

I enlighet med januariavtalet ska investeringsstödet koncentreras och effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet. Mot den bakgrunden har Finansdepartementet remitterat departementspromemorian Förslag till ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Det nya regelverket planeras vara på plats fr.o.m. 1 januari 2020. 

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Viktor Nyberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00