Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya regler om eget boende för asylsökande

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med förslag om att reglerna om eget boende för asylsökande (EBO) ska ändras.

– Systemet med eget boende för asylsökande har lett till ökad segregation, trångboddhet och andra sociala problem. Därför är det bra att vi nu äntligen kan reformera systemet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende men det står asylsökande fritt att i stället flytta till en bostad som han eller hon har ordnat på egen hand, så kallat eget boende (EBO).

Regeringens förslag innebär att asylsökande som flyttar till och bor i eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Genom förslaget förväntas fler asylsökande i stället välja att bo i områden med bättre förutsättningar för ett hållbart mottagande.

Förslaget i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00