Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya regler om eget boende för asylsökande

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med förslag om att reglerna om eget boende för asylsökande (EBO) ska ändras.

– Systemet med eget boende för asylsökande har lett till ökad segregation, trångboddhet och andra sociala problem. Därför är det bra att vi nu äntligen kan reformera systemet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende men det står asylsökande fritt att i stället flytta till en bostad som han eller hon har ordnat på egen hand, så kallat eget boende (EBO).

Regeringens förslag innebär att asylsökande som flyttar till och bor i eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Genom förslaget förväntas fler asylsökande i stället välja att bo i områden med bättre förutsättningar för ett hållbart mottagande.

Förslaget i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00