Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Publicerad

Anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för många äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Regeringen avser därför att påbörja arbetet med att ta fram en nationell anhörigstrategi.

– Den omsorg och de insatser som många anhöriga idag ger är viktigt för välfärden. Dessa frågor behöver uppmärksammas och en nationell strategi för anhöriga behövs, säger socialminister Lena Hallengren.

Cirka 70 procent av de informella vårdgivarna är kvinnor, som generellt påverkas mer negativt än män av att ge anhörigomsorg. Regeringen anser att det är viktigt att synliggöra den här gruppen och de insatser som anhöriga gör. Det är också angeläget att samspelet mellan anhöriga, äldreomsorgen och hälso- och sjukvården fungerar.

Att som anhörig ge vård och omsorg ska vara ett frivilligt åtagande och anhöriga ska vara trygga med att den omsorg som samhället erbjuder är av god kvalitet. Anhörigas omsorg om sina nära och kära bidrar även till äldres välbefinnande och livskvalitet.

Sverige saknar idag en nationell strategi för anhöriga. En nationell strategi betyder inte att det ska se lika ut i alla kommuner, utan att de olika aktörerna ska jobba mot samma målsättning.

Regeringen har i augusti i år även tagit initiativ till att det ska införas en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och tillsatt en utredning. En fast omsorgskontakt innebär att det ska vara reglerat i lag att det ska finnas en namngiven kontaktperson som både omsorgstagaren och dennes anhöriga kan vända sig till.

Regeringens förslag till budget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter