Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

20 miljoner kronor från biståndsbudgeten till ny fond för arbetet gällande antibiotikaresistens

Publicerad

- Utgångspunkten för den satsning som regeringen nu gör är att utvecklingen av antibiotikaresistens utgör en global kris som kräver ytterligare politiskt och finansiellt stöd. Sverige stärker nu det långsiktiga arbetet som genomförs och fortsätter att medverka i globala lösningar säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Antimikrobiell resistens (AMR) orsakar 700 000 dödsfall globalt redan idag och enligt WHO kan så många som 10 miljoner människors liv vara i fara år 2050. AMR är ett gräns- och sektoröverskridande hot mot människors och djurs hälsa som ökar ekonomiska kostnader och har negativa konsekvenser för arbetet med hållbar utveckling, inte minst för uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen.

FN:s generalsekreterare uppmanar världens länder att skyndsamt genomföra åtgärder som identifierats i nationella planer men som saknar resurser. Svenska regeringen gör nu en extra satsning i den globala kampen mot AMR. Regeringen har nu för avsikt att lägga 20 miljoner kronor ytterligare från biståndsbudgeten till en nyinrättad fond för att möjliggöra ett snabbare och mer effektivt arbete i framför allt världens låg- och medelinkomstländer.

Bidraget till fonden förväntas bidra till lägre nivåer och utveckling av AMR globalt, fortsatt möjlighet att kunna behandla smittsamma sjukdomar med effektiva läkemedel samt att minska effekterna av AMR på människors och djurs hälsa, livsmedelsproduktionen och bärkraftig ekonomisk utveckling i stort. Detta innebär insatser för att;

  1. Öka kunskapen om AMR
  2. Förbättrad övervakning (surveillance)
  3. Minska förekomsten av infektioner hos djur och människor bl.a. genom bättre hygien. 
  4. Mer ansvarsfull användning av antimikrobiella substanser 
  5. Tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna av AMR
  6. Möjliggöra investeringar i nya mediciner, diagnostik och vaccin.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00