Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ämnes- och yrkeslärarutbildningarnas förberedelser för arbete i komvux ska ses över

Publicerad

Det är oklart om hur lärarutbildningen för blivande ämnes- och yrkeslärare förbereder för arbete i kommunal vuxenutbildning (komvux). Universitetskanslersämbetet får nu i uppdrag att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor, inom ramen för ämnes- och yrkeslärarutbildningarna, arbetar med förberedelse för undervisning i komvux. Det har regeringen beslutat om i samband med en ändring i Universitetskanslersämbetets regleringsbrev.

En student som läser på ämnes- och yrkeslärarutbildningarna ska i dag bland annat visa kännedom om vuxnas lärande. Det framgår av kraven som finns i högskoleförordningen (1993:100). Det är dock oklart hur universitet och högskolor, inom ramen för ämnes- och yrkeslärarutbildningarna, förbereder studenter för arbete i komvux – det får Universitetskanslersämbetet nu i uppdrag att kartlägga och analysera.

– Syftet med det här uppdraget till Universitetskanslersämbetet är att ge en översiktlig nationell bild av hur studenter förbereds för undervisning i komvux. Kartläggningen ska också bidra till lärosätenas kvalitetsutvecklingsarbete, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

– På komvux får unga vuxna och vuxna en ny eller andra chans att ta ett kliv mot arbete eller fortsatta studier. Undervisningsformen skiljer sig markant från gymnasiet i vissa delar, bland annat när det gäller läroplanen och det faktum att eleverna ofta har olika utbildningsbakgrund och erfarenheter. Det ställer extra höga krav på lärarna som ska undervisa på komvux, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Uppdraget ges genom en ändring av Universitetskanslersämbetets regleringsbrev för budgetåret 2019 och ska redovisas senast den 1 november 2020. Ändringen i regleringsbrevet kommer att publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats www.esv.se.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg