Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar på remiss

Publicerad

Finansdepartementet remitterar en promemoria med förslag om att fördubbla taket för uppskov vid bostadsförsäljningar till 3 miljoner kronor. Förslaget aviserades i höstbudgeten, som är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Det nuvarande taket för uppskov vid försäljning av bostäder är 1,45 miljoner kronor. Det taket är tillfälligt slopat till och med den 30 juni nästa år. När slopandet löper ut vill regeringen höja taket till 3 miljoner kronor permanent.

Syftet med förslaget är att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden och för att kunna utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt.

Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020. Det föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla försäljningar som sker efter den 30 juni 2020.

Förslaget innebär att skatter som skulle betalas in i dag kommer att betalas vid en senare tidpunkt. Det medför att statens finansiella sparande blir lägre på kort sikt.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.