Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lärosätenas arbete med breddad rekrytering ska utvärderas

Publicerad

Det behövs göras en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med att främja och bredda rekryteringen till högskolan. Universitetskanslersämbetet får därför i uppdrag att utvärdera universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering. Det har regeringen beslutat om i samband med en ändring i Universitetskanslersämbetets regleringsbrev.

Universitet och högskolor ska i sin verksamhet aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet.

– Den svenska högskolan ska vara öppen och välkomnande för alla, oavsett bakgrund. Samhället måste ta tillvara på den talang som finns. Genom att bredda rekryteringen till universitet och högskolor kan vi på sikt få bukt med dagens snedrekrytering vid lärosätena. Utvärderingen kan ge ett bra underlag för det arbetet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ges genom en ändring av Universitetskanslersämbetets regleringsbrev för budgetåret 2019 och ska redovisas senast den 1 mars 2021. Ändringen i regleringsbrevet kommer att publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats www.esv.se.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.