Regeringen vill se förbättrad och effektiviserad fiskerikontroll

Publicerad

Regeringen gav i somras Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras. Nu tar regeringen ytterligare steg och uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen att föreslå vad som kan förbättras och effektiviseras inom fiskerikontrollen för att bidra till livskraftiga fiskbestånd.

EU:s så kallade kontrollförordning sätter ramarna för fiskerikontrollen och ska säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. De senaste åren har det bland annat kommit fram uppgifter om brister vad gäller efterlevnaden av den så kallade landningsskyldigheten. Det har också framkommit uppgifter som indikerar att det kan finnas skäl att förstärka kontrollverksamheten avseende art- och storlekssammansättning i fångsten ombord för att bl.a. möjliggöra realtidsstängningar.

Samtidigt är det viktigt att inte öka den samlade administrativa bördan för företagen varför Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen, enligt uppdraget, även ska lämna förslag som kan minska administrationen för företagen.

– Detta uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen är en viktig del i arbetet med livskraftiga fiskbestånd och för att förhindra fiske som inte sker i enlighet med rådande EU- och nationella regler, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen ges i enlighet med januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen som träffats mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Det ska inte löna sig att fuska. Illegalt fiske är ett av de största hoten mot havet. Globalt fångas 26 miljoner ton fisk olagligt eller utan kontroll varje år, och vi vet att problemet förekommer även i Sverige. Därför behövs en skärpt och mer effektiv kontroll, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.