Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredare ska se över regler om företrädaransvar

Publicerad

Regeringen har beslutat om utredningsdirektiv för en utredning som ska se över reglerna om det så kallade företrädaransvaret.

I direktivet framgår det att utredaren ska ta hänsyn till att villkoren för att starta, driva och utveckla företag ska vara så goda som möjligt. I uppdraget ingår det även att säkerställa att reglerna fortsatt bidrar till att upprätthålla en sund konkurrens i näringslivet och att reglernas preventiva effekt bevaras.

Direktivet är en följd av två tillkännagivanden som lämnats av riksdagen. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 oktober 2020.

Fakta

Om en företrädare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift som ett bolag är skyldigt att betala, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten. Detta regleras genom det så kallade skatterättsliga företrädaransvaret. Företrädaransvaret är viktigt bland annat för att upprätthålla sund konkurrens på lika villkor i näringslivet och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Viktor Nyberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.