Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Beslut om ny strategi för Sveriges samarbete med UNRWA

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) för perioden 2020–2023. Sverige är en av de största givarna av finansiering till UNRWA. Organisationen är en viktig partner för regeringen för att uppnå målet inom det humanitära biståndet att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Men också för att stå upp för Palestinaflyktingars rättigheter och bidra till stabilitet i Mellanöstern. Sverige har ett strategiskt partnerskapsavtal med UNRWA i vilket det svenska kärnstödet uppgår till cirka 1,88 miljarder kronor under perioden 2018–2021.

Strategi för svenskt samarbete med FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) 2020–2023

- I den nya strategin som regeringen nu har antagit så trycker vi från svenskt håll särskilt på att UNRWA ska fortsätta stärka sitt reformarbete och sina system för intern kontroll, vilket som vi ser som avgörande för organisationens utveckling. Det är av högsta prioritet att de biståndsmedel vi satsar från svenskt håll kommer fram till de drabbade flyktingarna, så att UNRWA:s breda arbete med utbildning, primärvård och humanitärt stöd kan vara effektivt, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete. 

Under strategiperioden kommer Sverige att arbeta för att UNRWA bedriver en behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för Palestinaflyktingar. Sverige kommer också arbeta för att UNRWA tillhandahåller en jämlik och kvalitativ utbildning och sjukvård.

Sverige ska verka för att UNRWA:s utbildning fortsätter hålla en hög kvalitet och där undervisningen reflekterar FN:s värderingar och principer såsom respekt för mänskliga rättigheter, tolerans mot olikheter och fredlig konflikthantering. Sverige ska också verka för att UNRWA stärker sitt jämställdhetsarbete. Slutligen ska Sverige verka för att UNRWA fortsätter stärka sitt reformarbete och system för intern kontroll. Sverige vill också se att UNRWA stärker implementeringen av reformerna i FN:s utvecklingssystem med målsättningen att genomföra Agenda 2030 samt att UNRWA fördjupar sitt samarbete med relevanta FN-aktörer.

UNRWA

UNRWA är FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar som upprättades 1949 av FN:s generalförsamling efter att många människor tvingats fly eller fördrivits från sina hem efter 1948 års arabisk-israeliska krig. Organisationens mandat fastställdes till att bistå flyktingarna humanitärt tills dess att en fredlig lösning på konflikten uppnåtts. Idag är över fem miljoner Palestinaflyktingar beroende av humanitärt stöd från UNRWA, varav en tredjedel fortfarande bor i flyktingläger.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.