Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fortsatt utbetalningsstöd för bredband

Publicerad

Regeringen har tidigare fattat beslut om utökat stöd för bredband inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020. I regleringsbrevet för 2020 får Jordbruksverket nu i uppdrag att säkerställa utbetalningen av bredbandsstödet.

Bredbandsstödet i Landsbygdsprogrammet 2014–2020 förstärktes med ytterligare 195 miljoner kronor under 2019 och uppgår totalt till nästan 4,45 miljarder kronor under perioden 2014–2020. Efterfrågan på medel är stor och nu är det viktigt att öka takten i stödutbetalningarna. Uppdraget i Jordbruksverkets regleringsbrev innebär att Jordbruksverket ska fortsätta bistå och samarbeta med Länsstyrelserna i handläggningen av bredbandsstödet för att underlätta en högre utbetalningstakt.

– Att ha tillgång till bredband i hela landet är en grund för ett Sverige som växer. Det är en prioriterad fråga för regeringen, och därför ger vi nu det här uppdraget för att få en högre takt i utbetalningarna, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 22 februari 2021.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Regleringsbrev för budgetåret 2020

När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar i slutet av året beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven beskriver till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget.
Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.