Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Livsmedelsverket får i uppdrag att utreda vad vi behöver äta under höjd beredskap

Publicerad

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att utreda vilken kost som tillgodoser näringsfysiologiska krav i händelse av höjd beredskap. Utgångspunkten är att Försvarsberedningen anser att Sverige behöver bygga upp en livsmedelsberedskap för att kunna förse civilbefolkningen och Försvarsmakten med nödvändiga förnödenheter vid höjd beredskap och ytterst krig.

Sverige står inför ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Försvarsberedningen föreslår att totalförsvaret ska planera för att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde, och krig under delar av tiden. Importen och exporten av bl.a. livsmedel bedöms vara påverkad. En livsmedelsberedskap behöver byggas upp enligt Försvarsberedningen. Genom uppdraget till Livsmedelsverket kommer regeringen få ytterligare underlag för den fortsatta utvecklingen av ett stärkt civilt försvar.

– Vad och hur mycket vi behöver äta i händelse av en säkerhetspolitisk kris är ett viktigt ingångsvärde för den fortsatta planeringen av totalförsvaret och livsmedelsberedskapen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget till Livsmedelsverket ges i regleringsbrevet för 2020 och ska slutredovisas till regeringen senast den 1 december 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Relaterat

Regleringsbrev för budgetåret 2020

När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar i slutet av året beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven beskriver till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget.
Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter