Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mer effektiva hyresförhandlingar

Publicerad

Det förekommer att förhandlingarna om årliga hyresjusteringar låser sig och drar ut på tiden. Detta kan leda till stora problem, inte minst för de enskilda hyresgäster som riskerar att drabbas av retroaktiva hyreshöjningar.

En utredare får därför i uppdrag att utreda hur de kollektiva hyresförhandlingarna kan effektiviseras och föreslå ett oberoende skiljeförfarande som ska lösa ut de tvister som kan uppstå i de årligen återkommande förhandlingarna om hyresjusteringar. Utredaren ska också lämna förslag på tidsfrister för de förhandlande parterna och sanktioner för det fall en tidsfrist inte hålls.

Utredare är Jan Josefsson, hovrättsråd och vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt. Han har tidigare varit särskild utredare i Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Uppdraget bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh