Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen har beslutat om public services nya sändningstillstånd

Publicerad

Regeringen har beslutat om sändningstillstånd, medelsvillkor och krav på tillgänglighet till tv-sändningar för public service för åren 2020–2025. Besluten innebär att SR, SVT och UR ges långsiktiga förutsättningar att fortsätta utveckla en oberoende verksamhet i allmänhetens tjänst i ett föränderligt medielandskap.

— Public service spelar en viktig demokratisk roll i vårt samhälle. Inte minst i vår tid behövs starka och oberoende medier i hela landet. Förändringarna i SVT:s, SR:s och UR:s uppdrag ger goda förutsättningar för ett modernt public service som är tillgängligt och relevant för publiken under flera år framåt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Besluten utgår från den inriktning i propositionen Ett modernt public service – villkor 2020–2025 (prop. 2018/19:136) som riksdagen fattade beslut om den 23 oktober i år.

Exempel på förändringar i public service-uppdraget:

  • SR och SVT ska stärka den journalistiska bevakningen i svagt bevakade områden och ta hänsyn till kommersiella nyhetsmediers konkurrensförutsättningar.
  • Förstasändningar på de nationella minoritetsspråken ska öka under tillståndsperioden.
  • Public service-utbudet ska finnas där publiken finns, men samtidigt införs tydligare villkor om hur SR, SVT och UR ska förhålla sig till distribution på andras plattformar.
  • SR, SVT och UR ska stärka en livskraftig produktionsmarknad i hela landet.
  • Beredskapsuppdraget moderniseras.
  • Medelstilldelningen ökar med 166 miljoner kr om året genom att företagen får behålla de medel som tidigare använts för att finanseria Radiotjänst i Kiruna AB.
  • Vissa ändringar och förtydliganden om förhandsprövningen av nya tjänster införs. Bl.a. ges externa aktörer möjlighet att anmäla nya tjänster för prövning.
  • Omfattningen av bl.a. syn- och teckenspråkstolkning hos SVT och UR ska öka.
  • Innehållsvillkoren ska till viss del kunna uppfyllas genom tillgodoräknande av programverksamhet på internet – s.k. ”räkna-webben”. Kärnverksamheten utvidgas samtidigt till att även innefatta produktion och tillhandahållanden av program på de egna plattformarna som finns på fritt tillgängliga och öppna delar av internet.

 

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.