Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen inrättar ett äldreforskarråd

Publicerad

Regeringen har beslutat att inrätta ett råd där forskare med särskild kompetens inom äldreområdet kommer att ingå. Syftet med rådet är att främja dialog mellan regeringen och forskare inom området.

– Sverige får en allt äldre befolkning. Det är positivt men innebär också stora utmaningar för välfärdssamhället. Det kan till exempel handla om hur framtidens äldreomsorg bör utformas och om hur äldre kan fortsätta vara friska och hur allvarliga sjukdomar kan förebyggas. Därför är jag glad att vi nu får ett äldreforskarråd som kan bidra i detta viktiga arbete, säger socialminister Lena Hallengren.

Inrättandet av ett äldreforskarråd gör det möjligt för socialministern att föra en kontinuerlig dialog med forskare om situationen inom äldre- och omsorgsområdet. Det handlar om hur utmaningarna kan mötas och välfärden utvecklas.

En åldrande befolkning innebär ett ökat behov av vård och omsorg av hög kvalitet och att resurser behöver användas på bästa sätt. Det kan handla om att utveckla och implementera effektiva arbetssätt och utbilda personal, att tillvarata de möjligheter digitalisering och välfärdsteknologi innebär och att främja tvärsektoriell samverkan.

Rådet består av 15 ledamöter och kommer att sammanträda ett par gånger per år.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter